Huwelijkse voorwaarden ter sprake brengen

Smiling couple hugging and looking at camera at the beachmiss legal

Jullie gaan trouwen en een van jullie wil graag onder huwelijkse voorwaarden trouwen? Maar hoe breng je dit ter sprake? Vaak is het voor aanstaande huwelijkspartners lastig om dit ter sprake te brengen. “Miss Karina Holwerda” geeft je tips hoe je dit lastige onderwerp ter sprake kunt brengen.

Waarom huwelijkse voorwaarden?

Om het probleem met huwelijkse voorwaarden te begrijpen, moeten we een aantal jaren terug in de tijd. Wij zijn opgegroeid met het geloof dat huwelijken voor het leven worden gesloten, maar al tijden bewijzen harde cijfers het tegendeel. Eén op de drie huwelijken eindigen in een echtscheiding. En ondanks dit gegeven zijn we nog steeds van mening dat niets anders de romantiek kan vernietigen dan het aankaarten van huwelijkse voorwaarden. Een onderhandeling met je geliefde over huwelijkse voorwaarden wordt gezien als een zakelijke meeting bij de notaris en kan ruzies teweeg brengen. Maar huwelijkse voorwaarden zijn in feite hetgeen wat niet alleen je huwelijk kan ‘redden’, maar ook je echtscheiding kan verzachten. Vanaf nu zal je huwelijkse voorwaarden niet meer zien als afspraken die jullie echtscheiding regelen, maar als een slimme financiële planning van jullie huwelijk.

Zonder huwelijkse voorwaarden trouwen kan, maar slim is het niet.

Weinig ex-echtgenoten kunnen zich uitspreken over hun ‘geweldige scheiding’. Scheidingen kunnen inderdaad goed en geruisloos verlopen, maar meestal eindigt het in nog grotere ruzie en wederzijdse beschuldigingen. Je dacht elkaar goed te kennen en vertrouwen, maar mensen kunnen veranderen. Tijdens een echtscheiding is er vaak één iemand die besluit te gaan scheiden, wat van de ander automatisch het slachtoffer maakt. Daarmee begint de oneerlijke verdeling, wat met de tijd verergert. Daarnaast zijn er opeens allemaal mensen en instanties die zich ermee gaan bemoeien. De advocaten draaien gouden uren voor iedere vork die jullie moeten verdelen, en de rechter bepaalt wie de kast toekomt en wie de hond mag houden. Dit is geen makkelijk eind.

Met huwelijkse voorwaarden trouwen is de verstandige weg.

Huwelijkse voorwaarden is een overeenkomst tussen jou en je geliefde welke structureel afspraken beschrijft. Op het moment dat je wilt trouwen staan veel dingen nog niet vast en beschik je nog niet over veel vermogen, maar dat kan veranderen in de loop van je huwelijk.

Huwelijkse voorwaarden regelen onderlinge afspraken aangaande de financiële afwikkeling van bijna alles wat jou en je geliefde kan overkomen. Denk aan een koophuis, kinderen, stiefkinderen, erfenissen, schenkingen, faillissement, overlijden enz. Kortom, het omvat je heden, je verleden en je toekomst. En als we het al over een scheiding hebben, dan verloopt deze vaak sneller, makkelijker en goedkoper, als jullie huwelijkse voorwaarden hebben waarin zaken zijn geregeld.

Goede huwelijkse voorwaarden scheelt een langdurige vechtscheiding die vaak gepaard gaat met emotionele stress, teleurstellingen en psychologische gevolgen voor jullie kinderen. De huwelijkse voorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast en herzien, bijvoorbeeld iedere 5 jaar, om te kijken of alles nog is zoals 5 jaar geleden was vastgelegd.

Huwelijkse voorwaarden hebben een positiever effect dan je denkt.

Het gesprek over huwelijkse voorwaarden mag niet als verrassing komen als jij en je geliefde open en eerlijk met elkaar zijn. Bespreek het in de pre-huwelijkse fase. Laat je geliefde weten dat je het onderwerp van huwelijkse voorwaarden belangrijk vindt en elkaars zienswijze wil bespreken omdat het een praktische oplossing heeft voor onaangename gebeurtenissen op financieel gebied.

Het is preventie, net als een zakelijke overeenkomst of een verzekering, zorgt huwelijkse voorwaarden ervoor dat je gedekt bent. Niemand weet namelijk wat er te wachten staat. Het zijn voorzorgsmaatregelen die ten goede komen aan jullie relatie en de organisatie van jullie huishouden. In plaats van een geëscaleerde ruzie op moment suprême, kan je vanavond met een drankje alle aspecten van jullie toekomst doornemen. Breng het als ‘alleen jij en ik’ in plaats van ‘jij tegen mij’. Huwelijkse voorwaarden zijn niet in het leven geroepen om conflicten uit te lokken, maar om ze te voorkomen.

En als jullie relatie dit gesprek over de financiële aspecten van de toekomst en de te nemen verantwoordelijkheden niet eens aan kan, is het nog de vraag of jullie de echte moeilijkheden aan kunnen.

Hebben jullie vragen over deze blog of hebben jullie vragen over de huwelijkse voorwaarden? Neem dan contact op met “Miss Legal” via de Website.